Arktiset luonnonvarat

Hankkeen tarkoituksena on paikallisten matkailukeskittymien (Saariselkä - Kiilopää, Ivalo ja Inari) yritysten nykyisten tuote- ja palvelutarjonnan sekä liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksien ja potentiaalin kartoittaminen. Hankkeessa selvitetään yritysten ja eri toimijoiden hankintatarpeet,  halukkuus ja tahtotila yhteistyöhön verkostossa ja tunnistetaan markkinamahdollisuudet ja mahdollisuudet kehittää nykyistä yritystoimintaa sekä luoda uusia yritysmahdollisuuksia erityisesti kosmetiikan ja luonnontuotteiden monipuolisen hyödyntämisen näkökulmasta.

asetelma1muokattu

Keskeisinä kohderyhminä ovat elintarvikkeiden (kala, liha, marjat, kasvit) tuottajat ja jalostajat, käsityöalan yritykset ja käsityöntekijät sekä hyvinvointialan yritykset

Hankkeessa rakennetaan toimintamalli nykyisen yrittäjyyden kehittämiseksi sekä uuden yrittäjyyden synnyttämiseksi toimialoille ja paikallisen logistiikan hyödyntämismalli tuotteiden saamiseksi markkinoille.

Toimintamallissa kuvataan keskeisten raaka-aineiden pohjalta alan yrittäjyyden arvoketjut (raaka-aineet –jalostus –markkina-/asiakastarpeet) ja tarvittava yritysten verkottuminen käytännössä. Toimintamallin avulla voidaan ryhtyä kehittämään nopeasti käytännössä paikallista alan yrittäjyyttä.

Keskeinen strategia tavoitteen saavuttamiseksi määritellään yhdessä paikallisten toimijoiden (yrittäjät, kehittäjätahot, hankkeen tilaaja) kanssa;

  • mitä vahvistamme nykyisessä elintarvike-, luonnontuote- ja käsityöalan yrittäjyydessä
  • mitä uutta hankkeen kohteena oleviin toimialoihin liittyvää yrittäjyyttä kehitämme
  • millaisiin ratkaisuihin keskitymme: erityisesti paikallisista marjoista, kalasta ja lihasta sekä maatilojen tuottamista raaka-aineista  jatkojalostukseen korkealaatuisiksi erikoistuotteiksi paikallisille, alueellisille sekä muille kotimaisille ja ulkomaisille markkinoille todettuihin tarpeisiin.

palappilogot inari 1pieniEU lippu ja tunnuslause2

 

phjsyd5